• 2
  • best
  • brewery

Về chúng tôi

Agent wanted

Chúng tôi tập trung vào sản xuất cao cấp Bia Bia Thiết bị. Chúng tôi có cơ sở tuyệt vời cho sản xuất thế giới lớp đầu tiên tàu thép không gỉ cho bia, rượu, sữa, rượu, hóa chất tốt, thuốc men vv ..

Hơn 10 năm

Sản xuất bia Brewing Thiết bị

dịch vụ với chất lượng cao và hiệu quả theo nhu cầu của khách hàng và kết hợp với các nguồn lực có lợi thế riêng của chúng tôi.

Đặc trưng bởiKết nối

Cho chúng ta một Shout
Nhận cập nhật Email
WhatsApp Online Chat!