หมวดหมู่ทั้งหมด

รายละเอียดกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลว

เวลา: 2020-11 23- ความคิดเห็นที่: 24


คนกาแฟมักให้ความสำคัญกับรายละเอียดเป็นอย่างมาก เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นของสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่อาจคาดเดาได้ในระหว่างการขนส่งเราใช้วิธีการต่างๆเพื่อรับประกันความปลอดภัยของสินค้ารวมถึงโครงเหล็กยึดฐานรากในพื้นตู้คอนเทนเนอร์สายพานแร็กเก็ตและฟิล์มฟองอากาศ


Edited by Jessie Min. For any questions, pls mail at jessie@nbcoff.com.