หมวดหมู่ทั้งหมด

ถังสุราร้อน 60BBL พร้อมระบบป้องกันการเผา

เวลา: 2020-07 10- ความคิดเห็นที่: 18

ถังขนาดใหญ่อีกถัง 60BBL Hot Liquor Tank ถูกส่งไปยังสหรัฐฯเมื่อวันที่ 6 สิงหาคมth, 2019 ซึ่งเราได้ออกแบบการป้องกันการถูกไฟไหม้และวัสดุทนความร้อนชนิดหนึ่งจึงใช้ฝ้ายอลูมิเนียมซิลิเกตเป็นวัสดุฉนวน ผลิตภัณฑ์กาแฟได้รับการประเมินราคาโดยลูกค้าในสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง
41