Të gjitha kategoritë

Më 16 Janar 2020, shtatë ditë në Festivalin e Pranverës

Time: 2020-07-10 Koment: 38

Më 16 Janar 2020, shtatë ditë në Festivalin e Pranverës, i gjithë stafi i COFF po punon shumë për prodhimin e pajisjeve, me të cilat ne kemi premtuar të dërgojmë brenda 3 ditëve para festës. Koha është e ngushtë, kështu që çdo staf po bën çdo përpjekje për të garantuar dërgesën në kohë ashtu si ajo që thotë parimi ynë "Konsumatori së pari, shërbim i vëmendshëm"!
157915411111579154133115791541691