සියලු ප්රවර්ග

Craft Beer ප්‍රවර්ධනය කරන්නේ කෙසේද?

කාලය: 2020-10-27 Comment: 68

ඓතිහාසික වශයෙන්, බියර් එහි උපතේ සිටම ද ටයිම්ස් ජීවිතය සමඟ සමීපව සම්බන්ධ වී ඇත. වර්තමාන යුගයේ සිට ලෝකය අද්විතීය බියර් සංස්කෘතියක් ගොඩනඟා ඇත. මීට අමතරව, බියර් පිළිබඳ බොහෝ පාරිභෝගික සංජානනය පක්ෂග්‍රාහී වන අතර බියර් සැබවින්ම ඉතා සෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ උද්යෝගිමත් බීම. 


"විනෝද" බියර් සංස්කෘතිය ඉස්මතු කිරීමට, බියර් පෙරන අංශය බියර් පෙරීමට හොඳ පමණක් නොව, පෙරට විය යුතුය, "විවෘත" වැනි මාර්ගයෙන් පාරිභෝගිකයින් සමඟ සක්‍රීයව සන්නිවේදනය කළ යුතුය, වෘත්තීය දැනුම පිළිබඳ බියර් පාරිභෝගිකයින්, බියර් අනවබෝධය සඳහා වෙළඳපොලේ වෙනස්කම්, ඒ සමඟම හැඩගැන්වීම් සහ සංස්කෘතිය ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා බියර් වල නැවුම්බව ඉතා වැදගත් වේ. බියර් නිවැරදිව රස බලන්නේ කෙසේදැයි පාරිභෝගිකයින්ට පැවසීමට අමතරව, ළඟම ඇති නැවුම් බියර් හොඳම බව පාරිභෝගිකයින්ට පැවසිය යුතුය. 


අපි කවුරුත් දන්නා පරිදි, ක්‍රාෆ්ට් බියර් හි වේගවත් සංවර්ධනය බොහෝ ගැටලු හෙළිදරව් කර ඇත. යාත්‍රා බියර් වල සෞඛ්‍ය සම්පන්න සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා, චීනයේ ආහාර කර්මාන්ත සංගමයේ බියර් වෘත්තීය කමිටුව අදාළ කර්මාන්ත ප්‍රමිතීන් ස්ථාපිත කිරීමට උත්සාහ කරමින්, සංකල්පය නිවැරදිව නිර්වචනය කරයි. අමුද්‍රව්‍ය, තාක්‍ෂණය, රසය සහ අනෙකුත් සාධක අනුව චීනයේ යාත්‍රා බියර් කර්මාන්තයට මෙහෙයුම් පදනම ලබා දෙන්න.

1603759050357893

උණුසුම් කාණ්ඩ