සියලු ප්රවර්ග

20L-200L Modular Fermentation tank/Bright Beer Tank

කාලය: 2020-12-15 Comment: 137

Equipment Function:

 ●3 or more fermenters/දීප්තිමත් බියර් ටැංකි, simultaneous or independent refrigeration

විශේෂාංග:

ස්කීඩ් සවිකර ඇති, ලස්සන පෙනුමක්, ප්ලග් සහ සෙල්ලම් කිරීම, ගෙදර හැදූ සහ නියමු අධ්‍යයනය සඳහා හොඳම තේරීම.

● අඩු පිරිවැය

Imens මානය: 3500x570x1050mm (H)

         එමපැසවීමයි part is equipped with: pressure manhole, RTD-PT100 temperature probe, hops feeding port, CIP cleaning, diaphragm pressure gauge, thermometer, sampling valve, wine outlet, sewage outlet, safety valve, CO2 oxygen filling device, stainless steel butterfly valve, refrigeration control system.

              Most craft beer breweries start their business from nano systems. මතකය has been dedicated to providing complete custom solution from design, manufacture, installation to aftersale service. With COFF, you are sure to raise your value.

               වැඩි විස්තර සඳහා, කරුණාකර සම්බන්ධ වන්න wellish@nbcoff.com


උණුසුම් කාණ්ඩ