сите категории

Прашања за големината на опремата што ја бара гостинот

Време:-2021 04 13- Коментар: 35

      Прочитав интересна статија денес за проблемот со клиентите кои ја избираат големината на нивните подготовка на опрема за куќи.

     Оваа статија истакна дека многу луѓе во индустријата велат, никогаш не започнувајте помали од 500 литри. Значи, не знам за ова значење. Но, според мое мислење,имајќи ги предвид трошоците и дистрибуцијата на локалното население, мала опрема е исто така неопходност, додека големата опрема може да биде поддржана само од проток на повеќе луѓе и неговата инвестициска цена. Треба да се направи според реалната состојба.

      Кога повеќето клиенти ќе дојдат да се распрашаат, ќе ги прашам еден дел, односно дали во моментов има цртање на страница, не само затоа што сакам да им помогнам на гостите да направат целокупно планирање на изгледот, туку и да им помогнам на гостите да ја разгледаат цената заштеда на проблем и каков вид опрема е посоодветен тој да го прилагоди според страницата.

       Верувајте во КОФ, верувајте во вашиот избор, КОФ ќе и помогне на вашата кариера на следното ниво!

图片

图片

Добронамерно-Wellish@nbcoff.com