сите категории

Прво квалитетот

Време:-2021 10 04- Коментар: 19

Луѓето од COFF секогаш се фокусираат на секој детал од производот и високо го нагласуваат квалитетот на производот. "Детали за детерминирање на сочноста или неуспехот" бил еден од луѓето со КОФ"Највисоки вредности.

 

Иако повеќето клиенти бараат 0.3MPa за хидрауличен тест притисок на јакни и 0.1 за воздушна затегнатост на резервоарите, луѓето од COFF го прават тоа 0.45MPa за хидрауличен тест и 0.2 MPa за затегнатост на воздухот, со време на држење од јавно приклучено 4 ~ 8 часа продолжено до најмалку 12 часа, со цел да се подобри безбедносната оценка. Што"и повеќе, од 2021 година, сите хидраулични испитувања се вршат двапати: еднаш по заварување на јакни, друг пат по киселина солење на резервоарот.


合成 -1