сите категории

Индиските клиенти дојдоа да го посетат COFF и да го потпишат нарачката за 500L пиварска куќа и систем за ферментација во ноември 2018 година.

Време:-2020 07 10- Коментар: 2

Индиските клиенти дојдоа да го посетат COFF и да го потпишат нарачката за 500L пиварска куќа и систем за ферментација во ноември 2018 година.


вести new1