сите категории

Директно греење на пожар 10BBL систем за пиво инсталиран во Сиетл САД во март 2019 година од COFF

Време:-2020 07 10- Коментар: 1

 Direct fire heating 10BBL Brewing System, aseismic design, installed in Seattle US in Mar. 2019.


145618