сите категории

Детали Определи го квалитетот

Време:-2021 03 23- Коментар: 35

Фокусирањето на деталите е деловна идеја на луѓето од КОФ. За време на објавата, треба да се обрне внимание на секој детал. Во работилницата за COFF, сите облоги на резервоари треба да се заваруваат од двете страни. Меѓутоа, за да се гарантира затегнатоста на воздухот на заварувањата, потребно е да се користи боја-пенетрант за испитување на заварувањата. Секое заварување на секој резервоар се спроведува со постапката.

 

 

Освен тоа, сите глави за чистење треба да бидат заштитени со пластичен филм штом еднаш ќе бидат доставени во работилницата, од страв да не се изгребаат при производството.

Пред пратката, сите резервоари треба добро да се фиксираат во контејнерите со затегнувачки појас и темелен појас за да се спречи оштетување предизвикано од размавта при испорака. 

Од essеси Мин

Essеси@NBCOFF.com