ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 2017 ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ COFF ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಂದರು

ಸಮಯ: 2020-07-10 ಕಾಮೆಂಟ್: 12

President of a famous US company came to visit COFF in May of 2017 and expressed intention of cooperation.

7181