ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗ್ರಾಹಕರು 2019 ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ COFF ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಂದರು

ಸಮಯ: 2020-07-10 ಕಾಮೆಂಟ್: 1

British customers came to visit COFF and think highly of COFF equipment, showing cooperating intentions.


89