ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆನಡಾದ ಕಂಪನಿಯು 2017 ರ ಮೇನಲ್ಲಿ COFF ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಂದಿತು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿತು

ಸಮಯ: 2020-07-10 ಕಾಮೆಂಟ್: 16

A famous Canadian company came to visit COFF in May of 2017 and discussed details of cooperating contract. COFF equipment is greatly appraised.62