ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಪನಿಯೊಂದು 2017 ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ COFF ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಂದು ಸಹಕಾರದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿತು

ಸಮಯ: 2020-07-10 ಕಾಮೆಂಟ್: 2

A famous Canadian company came to visit COFF in May of 2017 and discussed details of cooperating contract. COFF equipment is greatly appraised.


6