ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

20 ಎಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರೂಯಿಂಗ್ (ಕಸ್ಟಮ್ ಗಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ)

ಸಮಯ: 2020-12-09 ಕಾಮೆಂಟ್: 67

      ಸಲಕರಣೆಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳು:Skid mounted, nice looking, plug and play, best choice for home brewing and pilot study.Low cost.Dimension: 1100 (L) x 630(W) x 1000mm(H)

       

20 ಎಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರೂಯಿಂಗ್ (ಕಸ್ಟಮ್ ಗಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ)

                       图片     Configuration of saccharification part:Milling sieve plate, the plate thickness 4 mm, the top manhole, built-in electric heating rods, RTD - PT100 temperature sensor, sanitary stainless steel pipe, stainless steel butterfly valve, thermometer, pump, manual mixing and plow knife, SS304, 2 mm, (oil film drawing) push button control cabinets, stainless steel Heat exchanger with wort aeration with wort oxygenation device assembly, Heat exchanger, hop filters, equipment, stainless steel base material, Sparge ring with sprayers, configuration, the hot water wash bad device,For washing up.

      Most craft beer breweries start their business from nano systems. COFF has been dedicated to providing complete custom solution from design, manufacture, installation to aftersale service. With COFF, you are sure to raise your value.

      For more info, pls contact wellish@nbcoff.com

ಹಿಂದಿನ: COFF Video Drainage

ಮುಂದೆ: Ornamental Design