ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

10BBL ಫರ್ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ

ಸಮಯ: 2020-07-10 ಕಾಮೆಂಟ್: 29

On Nov 16, 2019, 10BBL fermenters are ready in a container for shipping to Melbourne, Australia. Thanks for customers’ trust in COFF.

53