ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು
ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಇಮೇಲ್: sxn@nbcoff.com

ದೂರವಾಣಿ : + 86 13819801855

ಸೇರಿಸಿ: ಲುಜಿಯಾಂಗ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ, ಹೆಮುಡು ಟೌನ್, ಯುಯಾವೊ ನಿಂಗ್ಬೋ ಸಿಟಿ, ಚೀನಾ