រោងចក្រទេសចរណ៍

Ningbo COFF យន្តការ CO ។ , LTD

សម្រាប់សំណួរការងារ:
Phone: 0086+13819801855
Email: SXN@NBCOFF.COM

 

រូបថតសិក្ខាសាលា

សម្រាប់សំណួរការងារ:
Phone: 0086+13819801855
Email: SXN@NBCOFF.COM

 

រូបថតដឹកជញ្ជូន

សម្រាប់សំណួរការងារ:
Phone: 0086+13819801855
Email: SXN@NBCOFF.COM

 
ភ្ជាប់

ផ្តល់ឱ្យយើងស្រែកឡើង
ទទួលបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យអ៊ីម៉ែល
កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!