sve kategorije

Ornamentalni dizajn

Vrijeme: 2020-12-07 Komentar: 69

Kako sve više pivara ne koristi samo opremu za kuhanje piva, već je pokazuju i na očitom mjestu kao artowrk za privlačenje posjetitelja. Kako bi udovoljio potrebama kupaca, istraživački i razvojni tim COFF-a pokušava izraditi ukrasni dizajn osim potpunog razmatranja izvedbe i izvedivosti opreme. Za primjer u kasno isporučenim Pivnica s izravnom vatrom 15BBL za američke kupce cjevovodi i ventili postavljeni su simetrično. Orijentacija prema kupcima i značajna usluga moto je ljudi COFF-a.
Za više informacija obratite se na jessie@nbcoff.com