બધા શ્રેણીઓ

COFF લોકોની કારીગરી ભાવના

સમય: 2021-04-06 ટિપ્પણી: 44

ચીની પરંપરાગત સંસ્કૃતિમાં કારીગરીની ભાવનાએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. સંગ્રહાલયો બ્રોન્ઝ વાસણો, પ્રોસેલિન, જેડ વેર અને એમ્બ્રોડરી વગેરેથી ભરેલા છે, જે તમામ ડિઝાઇન, કારીગરી અને ગુણવત્તામાં અદભૂત સ્તરે પહોંચે છે. COFF લોકોને વારસામાં મળ્યું છે અને કારીગરીની ભાવનાને આગળ ધપાવી છે.

COF માંF's વર્કશોપ 3 ઓર્ડર્સ પ્રોડક્શન હેઠળ છે, 4 વધુ તૈયારીમાં છે. COFF લોકો જે હતા અને હંમેશા માટે રહેશે તે ઉત્પાદનોની ગુણવત્તા અને ગ્રાહકો છે વિશ્વાસ!

પૂછપરછ માટે, કૃપા કરીને પર સંપર્ક કરો Jessie@NBCOFF.com