બધા શ્રેણીઓ

1 bbl તેલ-હીટિંગ બીયર ઉકાળવાની સિસ્ટમ ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ થવાની છે

સમય: 2024-04-02 ટિપ્પણી: 23

અત્યંત અપેક્ષિત  100L oil-heating beer brewing system, ordered by a valued client from Texas months ago, is now in its final stages of production. Our workshop is buzzing with activity as the team diligently works to complete this state-of-the-art equipment.

 

Soon, it will be ready for shipment, delivering the perfect blend of traditional craftsmanship and modern technology to the thirsty palates of Texas. This system, a testament to our commitment to excellence, will surely enhance the beer-making process, bringing rich flavors and aromas to every brew. We eagerly await the moment when our customer takes delivery, knowing that they will be thrilled with the quality and performance of this exceptional brewing system.

 

If you have any needs or questions about beer equipment, અમારો સંપર્ક કરો આજે!

છબી
હોટ શ્રેણીઓ