બધા શ્રેણીઓ

હ્યુમનાઇઝ્ડ ડિઝાઇન

સમય: 2022-01-10 ટિપ્પણી: 26

5BBL ડાયરેક્ટ ફાયર બ્રુહાઉસ સિસ્ટમ ડેનવર યુએસના જૂના ગ્રાહકની ચોક્કસ જરૂરિયાતના આધારે ડિઝાઇન અને ઉત્પાદિત કરવામાં આવી છે, જેઓ વ્યવસાયિક બ્રૂઅર અને માલિક પણ છે.

તમામ વાલ્વ અને કામગીરી પ્લેટ ફોર્મ હેઠળ કોન્ટ્રાલાઈઝ્ડ હોય છે જેથી બ્રૂઅર ન કરે'અહીં અને ત્યાં ખસેડવાની જરૂર નથી. તે જ સમયે, પ્લેટફોર્મ ઉકાળવા દરમિયાન તપાસ માટે પૂરતી ઊંચાઈ આપે છે. તે અનુભવોના પરસ્પર આદાનપ્રદાન દ્વારા માનવીકરણ અને સાધનસામગ્રીની સુવિધામાં ઘણો સુધારો કરે છે. 

未 标题 -1