બધા શ્રેણીઓ

દરેક વિગત મહત્વપૂર્ણ છે

સમય: 2021-05-04 ટિપ્પણી: 38


COFF લોકો દ્વારા ઉત્પાદનની વિગતોની સારવાર વિશે ખૂબ જ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે કેનિંગ અને સીલિંગ મશીનનું મુખ્ય ઉત્પાદન સમાપ્ત થઈ ગયું હતું, ત્યારે COFF ની વિનંતી પર હંમેશની જેમ પાણીને બદલે બીયર સાથે રનિંગ ટેસ્ટ ચાલુ કરવામાં આવ્યો હતો. ટેસ્ટ ચલાવ્યા પછી, મશીનના દરેક ભાગ કે જેને બીયર અને કેનને સ્પર્શ થયો હતો તે ફર્મ પેકિંગ પહેલા કાળજીપૂર્વક સાફ કરવામાં આવ્યો હતો. 


વધુ માહિતી માટે, સંપર્ક કરો Jessie@nbcoff.com