બધા શ્રેણીઓ

COFF તેના પેટન્ટ ઉત્પાદન, 100L ઓઇલ હીટિંગ બ્રુહાઉસ સાથે તેમની પોતાની બીયર બનાવી રહ્યું છે

સમય: 2020-07-10 ટિપ્પણી: 61

21 ડિસેમ્બર, 2019 ના રોજ, COFF ના પ્રમુખ, NEO, એલે બીયર બનાવી રહ્યા છે, જે તમામ COFF સ્ટાફને તેમના નવા વર્ષની ભેટ તરીકે આપવામાં આવશે! તદુપરાંત, દરેક ઉકાળો એ COFF ના સાધનો માટે એક પરીક્ષણ અને મૂલ્યાંકન છે, જેના દ્વારા મશીનને પ્રેક્ટિકલ ઉપયોગની શરતે તકનીકી અને કામગીરીમાં સુધારો કરવામાં આવશે! ચાલો 15 દિવસમાં ઉત્તમ બીયરની અપેક્ષા રાખીએ!