બધા શ્રેણીઓ

60BBL હોટ લિકર ટેન્ક યુએસ મોકલવામાં આવી

સમય: 2020-07-10 ટિપ્પણી: 33

2 ઓગસ્ટેnd, 2019, COFF દ્વારા બનાવેલ 60BBL ડબલ ઇન્સ્યુલેટીંગ હોટ લિકર ટેન્ક યુએસ મોકલવામાં આવી હતી. ટાંકી ઇલેક્ટ્રીકલ ગરમ છે, બળી ગયેલી સુરક્ષા સાથે ફીટ છે.
1564721684115647217751