બધા શ્રેણીઓ

ઓસ્ટ્રેલિયામાં શિપિંગ માટે 10BBL આથો તૈયાર છે

સમય: 2020-07-10 ટિપ્પણી: 37

16 નવેમ્બર, 2019 ના રોજ, 10BBL આથો મેલબોર્ન, ઓસ્ટ્રેલિયામાં શિપિંગ માટે કન્ટેનરમાં તૈયાર છે. COFF માં ગ્રાહકોના વિશ્વાસ બદલ આભાર.

53