બધા શ્રેણીઓ

10 બીબીએલ ફર્મેંટર્સ Australiaસ્ટ્રેલિયા મોકલવા માટે તૈયાર છે

સમય: 2020-07-10 ટિપ્પણી: 1

On Nov 16, 2019, 10BBL fermenters are ready in a container for shipping to Melbourne, Australia. Thanks for customers’ trust in COFF.


5