همه دسته بندی ها

یک دلیل وجود دارد که آبجو COFF دارای رنگ شفاف و خالص است. اثر جوشش در مورد آن تصمیم می گیرد.

زمان: 2020-07-10 اظهار نظر: 1

On Sep. 20, 2019 after 15 days of fermentation, The COFF staff finished their own beer brewing with their own patent product, 1BBL Oil Heating Brewhouse and a fermenter with independent chillers.

166666