همه دسته بندی ها

مشتریان هندی برای بازدید از COFF آمدند و سفارش خرید 500L brewerouse و سیستم تخمیر را در نوامبر 2018 امضا کردند.

زمان: 2020-07-10 اظهار نظر: 2

مشتریان هندی برای بازدید از COFF آمدند و سفارش خرید 500L brewerouse و سیستم تخمیر را در نوامبر 2018 امضا کردند.


اخبار new1