همه دسته بندی ها

یک شرکت مشهور کانادایی در ماه مه سال 2017 به دیدار COFF آمد و در مورد جزئیات همکاری بحث کرد

زمان: 2020-07-10 اظهار نظر: 2

A famous Canadian company came to visit COFF in May of 2017 and discussed details of cooperating contract. COFF equipment is greatly appraised.


6