pob Categori

BETH DDYLID EU NODI PAN FYDD YN SEFYDLU OFFER CERDDED CRAFT

Amser: 2020 07-09- Sylw: 41

       Mae mwy a mwy o bobl yn dechrau hoffi yfed cwrw crefft. Mae Bosses hefyd yn anelu at y farchnad cwrw crefft a phrynu offer cwrw crefft. Beth ydych chi'n ei wybod am ragofalon gosod offer cwrw crefft?

        Yn gyntaf, bydd yn cael ei osod gan osodwyr cwrw crefft proffesiynol!

        Nid oes gan y perchennog sydd wedi prynu'r offer cwrw crefft, osod ac atgyweirio'r offer cwrw, Ning Bo Coff Machinery CO., LTD dîm gosod a difa chwilod offer proffesiynol i'ch helpu chi i osod.

        Yn ogystal, dylid rhoi sylw i amgylchedd gosod peiriannau cwrw crefft, fel draenio a glanweithdra. Os yw'ch peiriant cwrw crefft wedi'i osod nid ar y llawr cyntaf ond ar yr ail lawr neu yn rhywle arall, ystyriwch gapasiti dwyn llwyth y tŷ a gosod cyflenwadau draenio a dŵr.

        Yn olaf, mae gosod offer cwrw crefft yn hanfodol i ystyried eich hun yn gyfleus: er bod peiriant cwrw crefft yn defnyddio bob dydd gall y nifer o ddim llawer, ond os nad ydym yn talu sylw i'r offer allyriadau fel lleoliad, ymddangos ei hun wrth ddefnyddio'r nid yw offer yn gyfleus, nid ydych yn llythrennol yn rhoi offer er mwyn arbed offer cwrw gofod.