pob Categori

Mae'n Tymor Llongau eto

Amser: 2021 04-27- Sylw: 4

       Gyda gweithwyr yn gweithio goramser ar ôl Gŵyl y Gwanwyn, mae'r swp cyntaf o nwyddau ar gyfer cynhyrchiad eleni wedi'i gwblhau yn olynol, a chyn bo hir bydd yn cael ei gludo mewn symiau mawr i gwsmeriaid ledled y byd. Mae gwesteion o Ogledd America, Ewrop ac Awstralia hefyd yn awyddus i dderbyn eu nwyddau cyn gynted â phosibl, gan obeithio y bydd y nwyddau hyn yn dod â lwc dda iddynt.

图片

图片

        Fel y dangosir yn y llun isod, bydd COFF yn sychu'r tanc yn ofalus cyn ei ddanfon i gadw'r tanc yn lân, yn hardd a heb ddiffygion. Yn y cyfamser, bydd hefyd yn adeiladu casys pren, paledi pren a chregyn amddiffynnol eraill ar gyfer rhai cwsmeriaid sy'n dewis cludo LCL i leihau costau. Mae pob darn o ofal COFF yn werth chweil, oherwydd dyma'r lleoedd sydd eu hangen ar gwsmeriaid.

图片


Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni a byddwn yn gwneud ein gorau i addasu'r perffaith bragdy!


Wellish-wellish@nbcoff.com

previous: Dim

Nesaf: Cyfeiriadedd Cwsmer