Sve kategorije

Indijski kupci su posjetili COFF i potpisali narudžbenicu za pivo i sistem za fermentaciju od 500 l u novembru 2018.

Time: 2020-07-10 Komentar: 2

Indijski kupci su posjetili COFF i potpisali narudžbenicu za pivo i sistem za fermentaciju od 500 l u novembru 2018.


vijesti new1