Всички категории

Честността е най-добрата политика на бизнеса

Време: 2021-03 09- Коментар: 3

Клиентската ориентация е COFF peple"бизнес концепция, която помага на COFF да печели все по-лоялни клиенти. В края на 2020 г., един от COFF"s Европейските клиенти поискаха комплект машина за консервиране и пълнене. Клиентът получи доста оферти от китайски производители. Накрая обаче клиентът реши да направи поръчката с COFF, въпреки че знаеше, че COFF не е прекият производител. По време на изпълнението на договора COFF изпрати техния инженер няколко пъти до производителя, за да комуникира внимателно с доставчика относно търговски и технически подробности, включително марката и изискванията на всички ключови части и електрически елементи. В допълнение, по ключовия проблем със съдържанието на кислород по време на пълнене, който клиентът се отнася най-много, COFF добавя още едно устройство на собствена цена, за да накара клиента да получи по-добър продукт с по-ниска цена. Какво"още повече по време на изпълнението на поръчката, COFF изпраща инженера поне веднъж седмично за надзор и проверка на производствения график и качество.

Клиентите" доверието е високо ценено от хората от COFF!